Algemene Voorwaarden

Identiteit

Deze website wordt beheerd door:

Katinka Eeckhout

Gapenberg 5

9500 Ophasselt

Ondernemingsnummer: 0670.449.647

BTW-Nummer: BE0670.449.647

U kan ons als volgt bereiken:

Telefonisch: +32 472 69 70 46

Per mail: info@cardsofwonder.be

Algemene voorwaarden

Elke gebruiker die deze website bezoekt verklaart zichzelf akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Tevens verklaart de gebruiker gerechtigd te zijn om zichzelf te verbinden aan de algemene verkoopsvoorwaarden of om de verbintenis aan te gaan met toestemming en onder toezicht van een gerechtigd persoon.

Deze algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen steeds van toepassing zijn voor de toekomst en niet voor de periode voor de wijzigingen. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard werden.

Onze producten

In onze webshop vindt u een overzicht van al onze aangeboden producten. Bij elk product kan u steeds een nauwkeurige omschrijving terugvinden. Tevens worden speciale modaliteiten zoals beperkte beschikbaarheid of een speciale aanbieding specifiek vermeldt bij het product waarop ze van toepassing zijn.

Uw bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door op de bestelpagina ‘place order’ aan te klikken, dan wel door het versturen van een mail met daarin uw bestelling.

Na dat wij uw bestelling ontvangen hebben zullen wij u per e-mail de goede ontvangst van uw bestelling bevestigen. Zolang wij de goede ontvangst van uw bestelling niet bevestigd hebben heeft u steeds de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren.

Gezien wij een webshop zijn en alle bestellingen elektronisch gebeuren zullen wij de passende maatregelen nemen om de veiligheid van de elektronische overdracht van de gegevens te vrijwaren.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om uw bestelling te annuleren gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van een reden tot ontbinding.

De bedenktijd van 14 dagen begint te lopen de dag nadat u uw bestelling ontvangen heeft.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en zijn verpakking. U mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou doen.

Indien u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht dient u dit binnen de bedenktermijn aan ons te melden per e-mail. Binnen de 14 dagen na melding aan ons dat u het herroepingsrecht wenst uit te voeren dient u ons de producten terug te zenden of terug aan ons te overhandigen. De bewijslast betreffende de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij u als consument. De kosten voor het terugzenden van het product vallen volledig ten laste van u als consument.

Na ontvangst van uw melding dat u uw herroepingsrecht wenst uit te voeren zullen wij u een bevestiging van ontvangst bezorgen.

Na ontvangst van de teruggestuurde producten zal uw betaling teruggestort worden, niet later dan 14 dagen na de herroepingsverklaring.

Prijs

Alle prijzen weergegeven in onze webshop zijn steeds inclusief btw en andere taksen. Vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten zullen steeds apart vermeld worden indien deze van toepassing zijn.

Levering

Onze producten worden enkel geleverd in landen waarvoor de website de levering toestaat.

Foutief doorgegeven leveradressen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen leiden tot extra kosten.

De levertermijnen die weergegeven worden zijn steeds louter als indicatie en zijn niet bindend. Geen enkele vertraging in levertijd kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding ten voordele van u als consument.

In geval van niet-levering van de goederen worden de betaalde sommen terugbetaald aan u als consument.

De producten worden standaard verzonden via b-post naar België en via PostNL naar Nederland. Het is ook mogelijk om uw product te komen afhalen.

De pre-order producten zullen verzonden worden of kunnen afgehaald worden na het vrijgeven van deze producten en mits u de pre-order op tijd betaald heeft. Indien u meerdere pre-order producten samen aankoopt zullen de producten pas verzonden worden na de release van alle pre-order producten.

Beschadigde producten

Klachten en elke zichtbare beschadiging of tekortkoming van een product bij de levering moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Zoniet zal elk recht dat u als consument heeft komen te vervallen.

Geschillenprocedure

De Europese Commsie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure